Sonyazi.Com

« | »

use to ile ilgili olumlu ve olumsuz cümle örnekleri

İngilizcede use ve used to ile ilgili olumlu ve olumsuz cümle örneklerini aşağıda bulabilirsiniz. Use to ve used to cümle örnekleri olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılmıştır. İşte örnekler;
used to
Olumlu cümleler:

1- Geçmiş zamandaki bir alışkanlık ya da tekrarlanan eylemler:

I used to cry very much when I was a child (Now I don’t)
Çocukken çok ağlardım (artık ağlamıyorum)

He used to work hard when he was a student
Öğrenci iken çok çalışırdı

People used to help each other twenty-thirty years ago
Yirmi-otuz yıl önce insanlar birbirlerine yardım ederlerdi

When I was a student, I used to take notes during the lesson
Ben öğrenci iken derste not tutardım

I used to ride a bike when I was five

His father used to work in İzmir but now he works in Istanbul

They used to watch cartoons

Fifteen years ago students used to go to library to study their lessons

Örneklerde görüldüğü gibi geçmişte alışkanlıkları ya da tekrar edilen bir işi anlatmak için “used to” kullanılır

2- Geçmişte var olan bir durum:

Ten years ago there used to be a lot of fish in the rivers (But now there isn’t anymore)
On yıl önce nehirlerde çok balık vardı (artık yok)

There used to be a piece of land in the place of the Aegean Sea long ago
Çok eskiden Ege Denizinin yerinde bir kara parçası vardı

Örnekte görüldüğü gibi geçmişteki hal ve durumları anlatmak için de “there used to” kullanılır

3 Şu anda yapmaya alıştığımız davranışlar:

I am used to hot weather
Sıcak bir ortamda yaşamaya alışkınım

I am not used to the cold weather, but I will get used to the cold weather in Erzurum
Soğuk ortamda yaşamaya alışkın değilim fakat Erzurum’da alışacağım

Örnekte görüldüğü gibi şu andaki alışkanlarımızı ifade ederken “be used to” kullanılır “be” nin present halde kullanıldığına dikkat ediniz

Olumsuz cümleler:

Olay geçmişte meydana geldiği için olumsuz yapmak için “did” yardımcı fiili kullanılır “did” yardımcı fiili kullanıldığı içinde “used” fiilindeki (ed) eki kaldırılır

When I was a child I didn’t use to behave naughtily
Ben çocukken yaramazlık yapmazdım

There didn’t use to be any tree on this hill
Bu tepede hiç ağaç yoktu

There didn’t use to be any computer thirty years ago

Fifteen years ago students didn’t use to go to internet cafe to study their lessons

There didn’t use to be any traffic problem in Istanbul twenty years ago

He didn’t use to smoke last year
Geçen yıl sigara içmiyordu

There didn’t use to be any bedsteads in my village when I became a primary school teacher, but now there is one or two bedsteads in every house
İlkokul öğretmeni olduğumda köyümde hiç karyola yoktu, fakat şimdi her evde bir iki karyola var

Soru cümleleri:

Olay geçmişte meydana geldiğinden soru cümlesi yapmak için “did” yardımcı fiili cümlede özneden önce kullanılır “did” yardımcı fiili kullanıldığı içinde “used” fiilindeki (ed) eki kaldırılır

Did you use to go to the cinema?
Sinemaya gider miydiniz?

Did there use to be a theatre here?
Burada bir tiyatro var mıydı?

Did you use to smoke last year?
Geçen yıl sigara içiyor muydun?

Yazar: Tarih: 16/02/2017.

Kategori: Makale

1 yorum

  1. my grandfather used to tell stories

    elif tarafından. Tarih:30 Mar, 2014-1:32 PM« | »


Son Yazılar


Sayfalar