Sponsorlu Bağlantılar

Turkcenin tarihi

4 48

Türk dilinin yazılı metne dayalı tarihi 9. yüzyıla orhon türkçesine uzansa bile türkiye türkçesi için anadoluya göç eden Oğuzların 11. yüzyıldan sonra kendi lehçeri üzerinde kurdukları yazı dilini başlangıç olarak sayılabilir..
türkçe
15.yüzyıla kadar eski anadolu türkçesi olarak adlandırdığımız bu dönemin en ünlü temsilcisi Yunus Emre,dir.Anadolu selçukluların önce arapçayı sonrada fıransızcayı ana dili olarak kabul etmesi nedeniyle tükçe anadolu sahasında 13. yüzyıla kadar geliçememiştir 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar süren Osmanlıca dönemi kendi içinde Başlangıç Dönemi, Klasik Dönem ve Yenileşme Dönemi olarak üç bölümde incelenir. Bu dönemde yalnız Arapça, Farsça sözcükler değil gramer kuralları da Türkçeye girmiş, yalnız aydın kesimin okuyup yazabildiği bir saray dili ortaya çıkmıştır.

Atatürk’ün özel ilgi ve çabalarıyla Latin alfabesine geçilmiş, tarama, derleme ve türetme yoluyla dildeki Türkçe sözcük oranı kısa sürede büyük oranlara ulaşmıştır.


Etiketler: