Sponsorlu Bağlantılar

Kapalı Havza Oluşumunda Etkili Olan Yer Şekli ve Özellikleri

4 40

Kapalı Havza Nedir ?
Bir akarsuyun sularını denize kadar ulaştıramayıp bir göle dökmesi veya kuruyarak kuru alanlarlar oluşturmasıyla kapalı havzalar oluşur.
Kapalı Havza Oluşumunu Etkileyen Faktörler:
Kapalı havzaların oluşumunda yer şekilleri ve iklim özellikleri etkin rol oynamaktadır. Denizden uzak, engebeli büyük kara parçalarının olduğu bölgelerde kapalı havza olma ihtimali daha yüksektir. Ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde kapalı havza sayısı fazla iken kıyı şeridindeki denize yakın olan, eğimi az olan bölgelerimizde kapalı havza çok azdır.Dünya genelinde ise Orta Asyada ve Kuzey Afrikada kapalı havza sayısı oldukça fazladır.

İklim şartları da kapalı havza oluşumunu etkiler.Havzaya düşen yağış miktarı, akarsuyun bulunduğu toprağın geçirgenlik oran, havza çevresinde oluşmuş dağ veya buzullar, iklime bağlı olarak değişen sıcaklık ve nem kapalı havza oluşumunda etkilidir.
Ülkemizdeki başlıca kapalı havzalar :
Afyon-Akarcay Kapalı Havzası
Konya Kapalı Havzası
Tuz Gölü Kapalı Havzası
Göller Yöresi Kapalı Havzası
Van Gölü Kapalı Havzası

Dünyanın En Büyük 10 Kapalı Havzası :
Amazon Nehri Kapalı Havzası
Kongro Nehri Kapalı Havzası
Nil Nehri Kapalı Havzası
Missisippi Nehri Kapalı Havzası
Obi Nehri Kapalı Havzası
Parana Nehri Kapalı Havzası
Yenisey Nehri Kapalı Havzası
Çad Gölü Kapalı Havzası
Lena Nehri Kapalı Havzası

Nijsinter Nehri Kapalı Havzası