Sponsorlu Bağlantılar

Kambiyo Rejimi Nedir

2 13

Ülkemizde uygulanmakta olan kambiyo rejimi 25.11.1930 tarihinde yayınlanan 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun”a dayanmaktadır. Bakanlar Kurulu bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkardığı kararnamelere ilişkin kambiyo işlerini düzenlemektedir. Bugün 11.8.1962 tarihinde yürürlüğe giren Türk parasının kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karar yürürlükte bulunmakta ve Türkiye’nin kambiyo rejimi bu karara dayanmaktadır. Türk parasını koruma hakkında 17 sayılı karar aşağıdaki başlıklarda 6 bölüme ayrılmaktadır.

• Genel esaslar,
• İhracat,
• İthalat,
• Görünmeyen muameleler,
• Sermaye hareketleri,
• Müşterek ve müteferrik hükümler.