Sponsorlu Bağlantılar

İlk gazeteler ve kimler çıkarmıştır

8 35

İlk gazetemiz Batı’dan 200 yıl sonra II. Mahmut tarafından Takvim-i Vakayi adı altında çıkarılmıştır. Halkın gerçekleri öğrenmesi ve devletin zarar görmemesi için yayınlanan bu gazete tarihimizdeki ilk yazılı haber kaynağı olarak bilinir. Dönenim aydınları batılılaşmayı kabul ettirmek için bu esasları kabul ederek yeni gazetelerin çıkmasında fikir kaynağı olmuştur.
gazete
1840 yılında Ceride-i Havadis adı altında yeni bir gazete çıkarılmıştır. Daha sonra Şinasi ile Agâh Efendi bu esaslar çerçevesinde Tercüman-ı Ahval adı altında gazete çıkarmışlardır. Tercüman-ı Ahval 1860 yılında yayına başlamıştır ve tarihimizdeki ilk özel basındır.