Sponsorlu Bağlantılar

15 Yüzyıl Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

6 33

Timur istilası anadolunun siyasi yapısını sarsmasına rağmen edebiyat alanını olumsuz etkilememiştir.
Edebiyatın Osmanlı sahasında geliştiği görülmektedir. I. Beyazit’in oğlu Emir Süleyman edebiyatta ve şiire düşkündür. Ahmet-i Da’î ondan himaye görmüştür.
Çelebi Mehmet gözünü tedavi eden Şeyhi’ye iltifatlarda bulunmuştur.
II. Murad zamanında da şairler desteklenmiştir. Mercimek Ahmet’in Kabus-nâmesi bu dönemde yazılmıştır.
II. Murad’ın oğlu Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u kültür merkezi yapmak istedğini görürüz ve bu amaçla Sahn-ı Seman medreseyi kurmuştur.
Fatih ayrıca Avnî mahlasıyla divan oluşturmuştur.
15. yyda Divan edebiyatı kuruluşunu tamamlamıştır ve klasik bir edebiyat görünümünü almaya başlamıştır.
Mensur eserlerde de divanların artışı gibi bir artış görülür. Diğer yüzyıllarda olduğu gibi mensur eserlerde dil sadedir. Ancak sonraları İstanbul’un fethiyle kurulan saray edebiyatı kurulmuş ve Türkçe Farsça etkisine girmiştir.
15 yyda şairlerin şiir dilini İran şiirinin ahengine ulaştırmaları çabaları sonucu dile bir çok yabancı kelime girmiştir.
15. yyda nesir alanında iki yol izlenmiştir: Halkın yararlanması için yazılan eserlerde sade bir dil kullanılmıştır. Ancak bazı eserlerde sanat yapma amacı güdülerek sanatkârane bir dil kullanılmıştır.